Pasiruošę pelningam augimui

2018-02-08

“2017 metai buvo pereinamasis laikotarpis ir mes sustiprinome bei supaprastinome ABB. Dabar mūsų skaitmeninis portfelis energetikos, pramonės ir transporto bei infrastruktūros klientams grindžiamas dviem aiškiomis vertėmis: teikti elektros energiją iš bet kurios elektrinės į bet kurį jungiklį ir automatizuoti pramonę nuo gamtinių išteklių iki galutinių produktų," - sakė ABB CEO Ulrich Spiesshofer. "Metiniuose rezultatuose atsispindi mūsų didžiulė transformacija. Mūsų tiksliniai veiksmai pagerino konkurencingumą, koncentravomės į sparčiau augančias rinkas ir sumažinome ABB rizikingumą. Keturis ketvirčius iš eilės augo mūsų pagrindiniai užsakymai. 2017 m. paklotas pagrindas leis mums augti pelningai, nes ir pasaulinės rinkos atsigauna. Šiandieninis mūsų pasiūlymas padidinti dividendus devintus metus iš eilės rodo mūsų tikėjimą ateitimi."

Trumpalaikė perspektyva

Makroekonominiai rodikliai nurodo teigiamą Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų kryptį ir tikimąsi, kad augimas tęsis ir Kinijoje. Bendroji pasaulinė rinka grįžta prie augimo, tačiau vis dar yra įtakojama neaiškumų įvairiose ​​pasaulio dalyse. Tikimasi, kad naftos kainos ir užsienio valiutos ir toliau turės įtaką įmonės rezultatams.

Grupės visų metų 2017 metų rezultatai

2017 metais ABB užtikrino stabilų finansinį našumą, nepaisant rinkos neaiškumų ir vykstančios transformacijos. Užsakymai išliko pastovūs (JAV doleriais). Pagrindiniai užsakymai (iki 15 milijonų JAV dolerių) augo kiekvieną ketvirtį, o per visus metus padidėjo 5 proc. (6 proc. JAV doleriais), kompensuodami didelių užsakymų mažėjimo poveikį. Didžiųjų užsakymų dalis bendroje užsakymų dalyje 2017 m. sudarė 8,5 proc., o 2016 m. - 13,5 proc., iš dalies tai buvo įtakojama ABB verslo modelio keitimo. Serviso užsakymai išaugo nuo 8 proc. (JAV doleriais) iki 20 proc. visų grupės užsakymų.

Pajamos padidėjo 1 procentu (JAV doleriais) iki 34 312 milijonų JAV dolerių, o elektrifikacijos produktų ir robotų bei pavarų indėlis buvo didesnis nei pramonės automatizavimo ir elektros tinklų pajamų mažėjimas. Bendros pajamos iš paslaugų padidėjo 3 proc. (JAV doleriais) ir dabar sudaro 18 proc. visų grupės pajamų.

ABB 2017 metais toliau vykdė savo "Next Level" strategiją. Bendrovė pristatė ABB „Ability“ – skaitmeninius sprendimus, toliau investavo į skaitmenizavimą, pardavimus, prekinį ženklą bei mokslinius tyrimus ir plėtrą. Pasiekta didelė ekonominė nauda siekiant "White Collar" produktyvumo ir pertvarkant tiekimo grandinę / veiklos kokybę; taip pat bei buvo paskelbta apie keletą svarbių sandorių. Toliau buvo mažinama portfelio rizika, atsisakoma nepagrindinių įmonių ir įgyvendinami EPC (Engineering, Procurement and Construction) verslo modelio pokyčiai. Ši veikla paveikė metinius rezultatus. Bendrovės veiklos EBITA sumažėjo 2 procentais (1 procentas JAV doleriais) iki 4 130 milijonų JAV dolerių, įskaitant maždaug 140 milijonų JAV dolerių mokesčių, susijusių su EPC. Pristatyta veiklos marža 12.1 proc, t.y. 30 bazinių punktų mažesnė dėl mokesčių, susijusių su EPC, o be šių mokesčių būtų išlikusi stabili.

Grynosios pajamos 2017 m., lyginant su praėjusiais metais, išaugo 17 proc. iki 2 213 mln. JAV dolerių, atspindėdamos visų pirma mažesnes su pertvarkymu susijusias restruktūrizavimo išlaidas bei grynąjį pelną, gautą už verslo pardavimus šiais metais. Pelnas vienai akcijai išaugo 17 proc. iki 1.04 dolerio. Operacinė EPS2 buvo 1.25 JAV dolerio, 1 proc. mažesnė pastoviąja valiuta.

Grynųjų pinigų srautai iš pagrindinės veiklos, lyginant su 2016 metais išliko pastovūs, viso 3 799 mln. per metus. ABB toliau gerino grynąjį apyvartinį kapitalą, kuris per 2017 m. sugeneravo apie 600 milijonų JAV dolerių grynųjų. Grupės kapitalo sąnaudos 2017 m. sudarė 949 mln. JAV dolerių. Grynųjų pinigų 2 926 mln. JAV dolerių srautas buvo 5 proc. mažesnis nei 2016 m., o bendrovės investicinio kapitalo grynoji grąža (CROI) sudarė 12,4 proc., ją labiausiai paveikė „B&R“ įsigijimas.

Išsamesnę informaciją rasite čia (anglų k.) >>>

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) yra elektrifikacijos produktų, robotų ir pavarų, pramonės automatizavimo ir elektros tinklų novatoriškų technologijų lyderė, aptarnaujanti energetikos, pramonės, transporto ir infrastruktūros objektų užsakovus visame pasaulyje. Tęsdama daugiau nei 130 metų siekiančią inovacijų istoriją, šiandien ABB kuria skaitmeninę pramonės ateitį ir žengia energetikos bei ketvirtosios pramonės revoliucijų priekyje. Tapusi tarptautinių FIA "Formulė E" lenktynių partnere ABB plečia e.mobilumo ribas ir prisideda prie tvarios ateities kūrimo. ABB dirba apie 136.000 darbuotojų daugiau nei 100 šalių. www.abb.com

   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Spausdinti
   • Siųsti el. paštu
  seitp202 366fb820dd6fbbbbc125822e002638ee